masszorellato webáruház, webshop

Gyártók szerinti csoportosítás.

Vivőanyagok.

Masszázsok - kezelések.

Segédanyagok - eszközök.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) www.masszorellato.hu  Webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

A www.masszorellato.hu internetes webáruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a Vásárló minden tekintetben elfogadja a  üzletszabályzatában foglalt feltételeket.

A megrendelés véglegesítése - a Rendelés lezárás, véglegesítése  gombra kattintással - egyben az üzletszabályzat feltételeinek elfogadását jelenti.

Vásárló
Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.


A rendelés leadásának menete
A webshop-ban úgy tud vásárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a "Kosárba" gomb megnyomásával. Ezek után a "Kosár", vagy "Megrendelés" gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a kosár tartalmát, majd a vásárlási szándék megerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját, vagy rendelés leadójának elérhetőségi adatait
 A megrendelés leadásakor történik a fizetési feltételek megjelölése (készpénz, átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás)
Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám).
Rendelés leadását követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról.
Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.


A rendelés leadásának menete

A webshop-ban úgy tud vásárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a "Kosárba" gomb megnyomásával. Ezek után a "Kosár", vagy "Megrendelés" gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a kosár tartalmát, majd a vásárlási szándék megerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját. A megrendelés leadásakor történik a fizetési feltételek megjelölése (készpénz, átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás)

Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám).

Rendelés leadását követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A termékszámlát a Massage Team bt. állítja ki.


Szerződés létrejötte

Az online módon (elektronikusan) kötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

A megrendelés kitöltésével és a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi befogadásáról küldött automatikus elektronikus üzenetben üzenet megküldésével az Vásárló megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követő raktárkészlet ellenőrzése után a megrendelés teljesíthetőségéről pozitív (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben.

A megrendelés megküldésével és annak Szolgáltató általi pozitív visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Abban az esetben amennyiben a termék nincs raktárkészleten, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, melyet a Vásárló nyugtáz, vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás napját a megrendelő számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


Adatbeviteli
hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését kérjük, jelezze az ügyfélszolgálatunkon az  massage.team.bt@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 325 6664-es telefonszámon.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.


Termékszállítás

Kiszállítás raktárkészletről 4-6 munkanap !

(Amennyiben a termékből nincs raktárkészletünk a kiszállítás 6-8 munkanapot is igénybe vehet )
 
Ha a szállítási idő eltér a fenti időpontoktól vagy nagymértékben elhúzódik ,
minden esetben felvesszük a kapcsolatot a vásárlóval.

 

A házhozszállítás díjként a webshopban feltüntetett mindenkori kiszállítási díjak érvényesek.

A termék Magyarország területére történő házhozszállítását együttműködő partnerünk a TRANS-O-FLEX és a FÁMA futárszolgálat végzi.

A házhozszállítás pontos időpontjának egyeztetését futárszolgálatunk közvetlenül a Vásárlóval végezi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Házhozszállítási díjunk magába foglalja a megrendelt termék raktártól a rendeltetési helyig való szállítását.
A terméket átvételkor kérjük, alaposan nézze át a csomagot, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ezután aláírásával igazolja a termék sérülésmentes átvételét.


Személyes átvételA Vásárlónak lehetősége van a terméket a megrendelése során az üzletünkben személyesen átvenni.

A megrendelés pozitív visszaigazolásáról megküldött elektronikus levélben tájékoztatjuk a Vásárlót a termék pontos beérkezéséről, amikortól lehetőség van átvenni azt telephelyünkön.


Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.
Vételár megfizetése

 

Jelenleg az alábbi fizetési forma közül választhat:

  • készpénzben a TRANS-O-FLEX vagy FÁMA futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor
  • előre utalással díjbekérő alapján
  • 8 napos utalás. Csak előzetes egyeztetés után választható ez a fizetési mód. 

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.

Termékeinket hivatalos gyártói garanciát nyújtva értékesítjük.

Minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén illetve a személyes átvétel helyén is lejelentheti problémáját.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján a vásárló (fogyasztó) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton és e-mailben is kifejezésre juttathatja a vásárló. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek elállás esetében a vásárlót terhelik. A termék visszaszolgáltatása történhet üzletünkbe történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal, vagy postával .

A Szolgáltató elálláskor követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését a Vásárlótól.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta.


Kifogások rendezésének módja

A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Cím: 1074 Budapest Hársfa utca 18 ,,Hársvirág” masszázsbolt
Nyitva tartás: Hétfő, szerda, csütörtök: 14'00-19.00-ig
Kedd, Péntek: 13'00-15.00-ig

Telefon:06 20 325 6664

E-mail: massage.team.bt@gmail.com

Kapcsolattartó személy: Bohóczky László

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület és elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: www.nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: info@nmhh.hu

Békéltető Testületek elérhetősége: nkik.hu vagy www.nfh.hu/informaciok/linkek/bekelteto


Adatvédelmi tájékoztatás

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvénynek megfelelően járunk el.

A Vásárló érintettnek a Szolgáltató adatkezelőnek minősül a jogszabály alapján.

Érintett tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja az adatkezeléshez, így a Szolgáltató adatkezelése immáron a Vásárló hozzájárulásán alapul.

Kezelt adatok köre: A vásárlás előtti Regisztráció során és a megrendelés leadásával Szolgáltató (adatkezelő) a webáruhaz. MASSZORELLATO.HU oldalon bonyolított megrendelés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá az vásárló által kitöltött regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat a megrendelés (adásvételi szerződés) teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, illetve az adatkezelés a vevővel való kapcsolattartás, célját szolgálja.

Szolgáltató (adatkezelő) a személyes adatokat, így a rendelés nyilvántartási lapokat a jogügylet alátámaszthatósága érdekében 5 évig tárolja.

Vásárló a regisztráció során feliratkozhat hírlevélre, azonban a hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre ha vevő később mégsem szeretne hírlevelet kapni.

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez ez alól a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név és lakcím átadása, aki a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy postai úton Szolgáltató székhelyére címzett levélben teheti fel.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.


Jogi Nyilatkozat

A Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a honlapon megjelent egyes képek csupán illusztrációk, - ezt az adott kép mellett „A kép illusztráció” szöveggel jelezzük.

- az oldalon megjelenő esetleges kép- vagy árfeltüntetés hibáiért felelősséget nem vállalunk

Kérjük a termék vásárlásakor legyen figyelemmel erre, és a termék valós kép nem az adott típus és cikkszámhoz.

Az megrendelés leadásával a Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult a www.masszorellato.hu weboldalon történő közzététellel.

Vonatkozó jogszabályok

- 2001. évi. CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény

- a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Garancia és szavatosság
Az eladó a www.masszorellato.hu oldalain értékesített árucikkekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát (12 hónap), illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] Az ettől eltérő  szavatossági és garanciális idő a termékek tájékoztató anyagaiban van rögzítve vagy a vásárláskor kiállított számlán szerepel.

Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban áll módunkban átvenni a terméket. Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék:

  • Hibája bizonyítottan az átvétel előtt keletkezett (pl. gyári hibás)
  • Hiányossága annak átvételekor nem volt kideríthető, illetve
  • Sérülése annak átvétele előtt keletkezett
    Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak..
 

 


Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Gyártók.

Textiek:papír, frottír és vlies.

SZAKKÖNYVEK MASSZŐRÖKNEK.

Pedikűr.

Fix, nem összecsukható masszázspadok.

BELÉPŐ - árkategóriájú masszázspadok.

KÖZÉP árkategóriás MOBIL MASSZÁZSPADOK.

PRÉMIUM árkategóriás mobil masszázspadok.

HÍRLEVELEINK 2016 -

Hasznos tanácsok.

Kiegészítők.

Szauna világ.

Prémium kategóriás luxus termékek.

Apró - cseprő, ha már err járt......

AKTUÁLIS HÍRLEVELÜNK.

Hírlevél

Termék ajánló
Webáruház készítés és bérlés

0.42 mp
SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés